środa, 12 czerwca 2019

Stawiamy na RODZINĘ


Tradycją naszej szkoły stały się rodzinne festyny. Kolejny odbył się w niedzielę, 9.  czerwca br.. Tym razem pod hasłem ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę". Organizatorami byli: Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodach, Samorząd Uczniowski, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodach, nauczyciele oraz pracownicy szkoły i przedszkola.
W promieniach słońca i w cieniu dzieci i ich rodzice skorzystali z wielu atrakcji zabawowych, rekreacyjnych i gastronomicznych. Swoje talenty zaprezentowały przedszkolaki oraz uczniowie naszej szkoły. Atrakcją był też mecz piłki ręcznej: dzieci kontra rodzice
(gratulujemy zwycięstwa :-) ).
Serdecznie dziękujemy Panu Markowi Maszkowskiemu za udostępnienie sceny,
Panu Zdzisławowi Siwikowi za wykonanie schodów na scenę oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe.
Zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.
                                                                                                                     red.