poniedziałek, 17 grudnia 2012

Szkoła z klasą 2.0W tym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0 organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerami akcji są m.in. Gazeta Wyborcza i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Jest to program wspomagający nauczycieli i uczniów w uczeniu się i w nauczaniu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)? Jeden z jego etapów to tworzenie Szkolnego Kodeksu 2.0, czyli zasad korzystania z nowych technologii w edukacji. Przemyślane i samodzielnie zaproponowane przez uczniów zasady pomogą kształtować w nich umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. W celu tworzenia Kodeksu 2.0 nasi wychowankowie spotkali się dwukrotnie – na debatach klasowych i debacie szkolnej, która odbyła się 10 grudnia br.

                                                                              Alicja Kuczyńska - Kozar

MIKOŁAJKI 20126 grudnia odwiedził nas Mikołaj w towarzystwie pań z sołectwa Brody.
fotorelacja w galerii

środa, 5 grudnia 2012

„HIPCIO-CHLIPCIO"

W dniu 05 grudnia 2012 r. do  Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach przybyli aktorzy z przedstawieniem teatralnym o tematyce prozdrowotnej pt. „HIPCIO-CHLIPCIO". Teatrzyk miał na celu zapoznanie dzieci z zasadami dbania o higienę osobistą, w tym przyswojenie zasad zdrowego trybu życia takich jak:  codzienna gimnastyka, zdrowe odżywianie. Oprócz walorów związanych ze zdrowiem dzięki teatrzykowi dzieci uświadomić mogły sobie wartość prawdziwej przyjaźni i ważną dla zgodnego życia społecznego zasadę, że nie należy z nikogo drwić, gdyż takie zachowanie niesie negatywne dla nas samych skutki.
W Brodach odbyły się dwa przedstawienia, wzięły w nich udział wszystkie brodzkie przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Organizatorem spektaklu była Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodach.
                                                                                                     Barabara Czahajda

wtorek, 4 grudnia 2012

Andrzejki 2012

                            Andrzejki w szkole !!!


      Dnia 28.11.2012r. odbyła się dyskoteka szkolna z okazji  andrzejek. Były różne konkursy . Wstępem biletu był trwały produkt żywnościowy. Zebraliśmy aż 135 kg tych produktów . Bawiliśmy się tak dobrze, że gdy przyjechali po nas rodzice, wcale nie chciało nam się wracać.
             
                                                 Michał Wartoń 5b