piątek, 29 września 2017

Zajęcia integracyjno-profilaktyczne klas czwartych


29 września 2017 r. uczniowie klas czwartych wzięli udział w zajęciach integracyjno-profilaktycznych, nad którymi patronat objęła Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpoczęły się one warsztatami na temat zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, zbilansowanej diety, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, bezpieczeństwa w szkole i poza nią a także w rzeczywistości wirtualnej oraz gry fair play nie tylko w sporcie, ale i w życiu codziennym. Wszyscy aktywnie włączali się do pracy w grupach. Co było ważne nie tylko ze względu na chęć podzielenia się swoją wiedzą, lecz również przez wzgląd na doskonalenie umiejętności pracy w zespole i efektywne współdziałanie. Nie jest bowiem sztuką znać się z imienia, lecz przede wszystkim szanować się i respektować wzajemne potrzeby – zabawy, bezpieczeństwa, akceptacji i tolerancji. Aby praca przebiegała sprawnie, uczniów wspierali nauczyciele – panie: Agnieszka Stróż, Małgorzata Jankowiak-Mrozińska, Alicja Kuczyńska-Kozar oraz pan Janusz Stefańczak. Po zakończeniu warsztatów czwartoklasiści aktywnie spędzali czas na boisku ORLIK. Odbyły się mecze piłki nożnej oraz gra w dwa ognie. Po wysiłku i intelektualnym, i fizycznym mogli zregenerować siły spożywając samodzielnie upieczoną na ognisku kiełbaskę. Nie zabrakło również aromatycznych, soczystych jabłek i pełnych witamin bananów😊

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

29 września 2017 r.
w Publicznej Szkole Podstawowej w Brodach odbył się
VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
(VII WMTday).
W ramach tej akcji można było pochwalić się znajomością tabliczki mnożenia i uzyskać tytuł MT EXPERT. Wystarczyło tylko zdać egzamin.
Przystąpiło do niego 39 uczniów zespołu szkół, a tytuł zdobyło 22.
GRATULACJE !!!
Na pochwałę zasłużyli również wszyscy egzaminatorzy ze szkoły podstawowej oraz asystenci z gimnazjum, którzy czuwali nad sprawnością i prawidłowością przebiegu egzaminów.

Koordynator akcji Agnieszka Sykała


wtorek, 26 września 2017

Europejski Dzień Języków - Brody 2017


W 2001 roku dzień 26 września został ogłoszony Dniem Języków Obcych.  Zgodnie z tą tradycja postanowiliśmy także uczcić go w szczególny sposób.
więcej

galeria

czwartek, 14 września 2017

Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży Żary/Brody - Usingen 13 - 21.09.2017


Ängste, Spaß, Zusammenarbeit, Freundschaft  -kolejna edycja Polsko -niemieckiej wymiany młodzieży Brody-Usingen za nami. W dniach 13-20 września w naszej szkole odbyła się kolejna edycja wymiany uczniowskiej ze szkołą niemiecką z Usingen. więcej

Dzień Sportu na Orliku


W ramach programu "Dzień Sportu na Orliku" trener Jarosław Hajdul przeprowadził atrakcyjne zajęcia sportowe dla uczniów naszej szkoły. Odbyły się gry i zabawy w drużynach, mecze piłki nożnej i koszykowej.

Organizatorami wydarzenia "Dzień Sportu na Orliku" w skali kraju są animatorzy realizujący program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Lokalny Animator Sportu 2017", którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej.
Celem ogólnym wydarzenia było zapewnienie wszystkim uczestnikom zajęć na orliku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, możliwości uczestnictwa w wartościowych i atrakcyjnych formach aktywności ruchowej. Cel szczegółowy to promocja zdrowego trybu życia poprzez podejmowanie aktywności fizycznej, edukacja w zakresie nowych i atrakcyjnych ćwiczeń fizycznych oraz lokalnych organizacji sportowych oraz infrastruktury orlik.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane przez organizatora oraz zrobili pamiątkowe zdjęcia.