piątek, 25 września 2015

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay)

Z okazji V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, który miał miejsce dnia 25.09.2015 uczniowie naszej szkoły a także nauczyciele, w specjalnych Komisjach sprawdzali swoją „tabliczkową wiedzę”. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Do sprawdzenia się podeszło 67 osób (w tym dwie osoby dorosłe) z czego 41 zdobyło tytuł MT Experta. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była podczas każdej długiej przerwy – chętny uczeń,  lub osoba dorosła, podchodził do stanowiska i losował przykłady tabliczki mnożenia z poszczególnych poziomów trudności. Osoba, której udało się bezbłędnie, w określonym czasie wykonać wszystkie przykłady, otrzymywała tytuł MT EXPERT-a oraz ocenę celującą z aktywności oczywiście z matematyki. Koordynatorami całej akcji byli Pani Ewa Nowak – Sachar  oraz pan Robert Kochanowski. Wszystkiemu towarzyszyła dobra zabawa, nauka oraz kolorowe rekwizyty! Zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy za rok ! 
Ewa Nowak-Sachar

Europejski Dzień Jezyków


26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Celem tego wydarzenia jest popularyzowanie uczenia się języków obcych, a inicjatywę podjęła Rada Europy w 2001 roku. W naszej szkole wydarzenia związane z EDJ zostały zaplanowane na 28 września (poniedziałek). Będą gry, konkursy i zabawy. Każdy będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę o językach obcych i ojczystym.
Zapraszamy do zabawy wszystkich gimnazjalistów.

Nauczyciele języków obcych i ojczystego
Zespołu Szkół w Brodach